Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi’ne Yoğun İlgi
Eki 19, 2018


Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübümüz tarafından düzenlenen Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını ağırladı. Kongre, İTÜ’lü eğitim gönüllüsü Dr. Orhan Öcalgiray’ın anısına atfedildi.

moleküler_biyoloji_ve_genetik_ (2)

Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü tarafından düzenlenen kongre, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından bilim insanlarının ve öğrencilerin ağırlandığı kongrede, genetik ve moleküler biyoloji alanında araştırmalar yapan bilim insanları ve öğrenciler arasında köprü oluşturdu. Kongrede, Üniversitemiz öğrencilerinin odaklanmak üzere seçtiği alanlar olan sinirbilim, gelişimsel biyoloji, immünoloji, biyoinfomatik ve evrimsel biyoloji konularında 15 ülkeden, alanlarında uzman 23 bilim insanı davetli konuşmacı olarak katıldı.

moleküler_biyoloji_ve_genetik_ (1)

Bilimsel şüpheciliğin önemi

Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü danışmanı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Aslı Kumbasar, kongredeki ortamın ‘dünyada deneyimleyebileceği ütopyaya en yakın şey’ olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Bizler şüphelenir, sorgular, birbirimizi düzeltir, yanlışımızı bulduğumuzda hipotezi gözden geçirir ve gerekirse değiştiririz”. Doç. Dr. Kumbasar, eskiden kanıksayarak baktığı bilimsel şüpheciliğin son zamanlarda önemini daha iyi anladığını belirtti. Dr. Kumbasar, mükemmeliyet ve uzmanlığın egemen olduğu kongrenin öğrencilerin üstün çaba, özveri ve emekleri sayesinde gerçekleşebildiğini belirterek öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Açılış DNA replikasyonu üzerineydi

Bilimsel oturumların ilk konuşmacısı olarak Hong Kong Üniversitesi’nden Bik-Kwon Yeung Tye, DNA replikasyonu üzerine bilimsel bir açılış konuşması yaptı. DNA replikasyonunun düzenlenmesinin embriyo gelişiminde önemini vurguladı. Kongrede özellikle ön plana çıkan gelişimsel nörobiyoloji alanında Shiva Tyagarajan, Toshihide Yamashita, Jonathan Clarke, Annarita Patrizi, Hui Chen Lu, Roberto Mayor, Henna Tyynismaa ve Claire Legay aksonlarda mRNA transportundan, nöromuskular kavşak, periferal sinir sistemini oluşturan nöral krest hücrelerinden, nöral tübün polaritesinin oluşumuna kadar pek çok çeşitli konuyu kapsayan verilerini paylaştılar.

Öğrencilere kariyer tavsiyesi

Kanadalı immünolog Juan Carlos Zuniga Pflucker, timusta T hücrelerinin gelişiminde Notch yolağının önemini vurgularken, Michele Anderson doğal bağışıklıktan sorumlu gamma delta T hücrelerinin HEB transkripsiyon faktörleri tarafından düzenlenmesi üzerinde odaklandı. Etienne Meylan ise akciğer kanserinde nötrofil hücrelerinin daha önce bilinmeyen rollerinden bahsederek, kanser ile ilişkili nötrofillerin, hastalığın seyrindeki önemine dikkat çekti. 2018 Nobel Fizyoloji/Tıp ödülüne layık görülen "negatif bağışıklık düzenlemesinin baskılanması ile kanser terapisi" konusu ile örtüşen çalışmalarını anlatan bilim insanı Hui Yao Lan’ın konuşması öğrenciler tarafından ilgi ile dinlendi.

Bilimde başarıya ulaşmak için…

Hui Yao Lan, İTÜ MBG öğrencilerinin bağımsız, özgüvenli yaklaşımlarını takdir ettiğini, ülkesine döndüğünde kongreyi kendi öğrencilerine örnek göstereceğini söyledi. Kanadalı bir başka araştırmacı, Jacek Majevski, pediatrik glioblastomanın gelişimsel biyoloji ile ilişkisini kurarken aynı zamanda öğrencilere kariyer tavsiyeleri vererek, bilimde başarıya ulaşmak için iş birliğinin öneminin altını çizdi. Biyoinformatik araçlar kullanan bir diğer araştırmacı, Rami Aqeilan, genomdaki korunmuş belirli bölgelerin kararlılığının kanser ile ilişkisini irdeledi. Hem kanser hem de gelişimsel biyoloji ile ilintili en temel olaylardan biri olan hücre bölünmesi sırasında hücre iskeletindeki değişiklikleri yüksek çözünürlüklü mikroskopi ve veri analizi yöntemleri ile inceleyen Amy Shaub Maddox, aktomiyosin yapısında daha önce gözlenmemiş salınımların eski ve evrensel bir olgu olabileceğini söyledi.

Evrimsel Biyoloji alanında Nicolas Perrin, Alpler’de yaşayan bir kurbağa popülasyonunu kullanarak, kurbağa türlerinde cinsiyet kromozomlarının polimorfizmini araştırırken, Antonio Barbadilla genom projelerinin eşiğinde meyve sineklerinden insanlara, popülasyon genetiği çalışmalarınının üzerinde durdu. 2018 Nobel Kimya Ödülü’nün verildiği “yönlendirilmiş evrim” yaklaşımlarını yankılayan Srivatsan Raman, bu yaklaşımları matematiksel modelleme ile birleştirerek, biyosensör tasarımı uygulamalarını sundu. Andrew Spiers bakterilerde mutasyonlar sonucu test tübünde evrimin izlenebilmesi üzerinde dururken, parazit-konak ilişkilerini inceleyen Jonathan Howard, Taxoplasma gondii organizmasının Brezilya’daki öyküsünü anlattığı konuşmasında, 15. yy’da Avrupa’dan gelen farelerin Avrupa’dakinden çok daha toksik bir T. Gondii ile karşılaştıklarında savunmada işlev gören IRG genlerinin varyantları arasında seçilime uğrayarak direnç geliştirdiklerini belirtti. Öte yandan Jürg Bahler, dünyaya yayılan maya suşlarının özelliklerini karakterize ederken, aynı zamanda gıda sektöründe kullanılmaya elverişli olanları tanımladı. Dang Duong Bang ve Anders Wolff ise gıda güvenliği ve sepsis tanısı için geliştirdikleri yeni platformları tanıttılar. Poster sunumları arasından seçilen “LTNF 2.0: Wide-acting, circularized anti-venom” başlıklı bildiri Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı öğrencisi Atabey Ünlü tarafından sözlü olarak sunuldu.

Orhan Öcalgiray unutulmadı

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar, Üniversitemiz’den 1947 yılında mezun olan ve bu yıl kaybettiğimiz, Orhan Öcalgiray hakkında bir konuşma yaptı. Prof. Çakar, Öcalgiray’ın yaşamı boyunca bilimin ve eğitimin yanında saf tutan ve bu doğrultuda Üniversitemiz bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji - Biyoteknoloji & Genetik Araştırmalar Merkezi (MOBGAM) de dahil olmak üzere birçok projenin gerçekleşmesine öncülük eden bir eğitim gönüllüsü olduğunu sözlerine ekledi.
Kongre, İTÜ Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Baday’ın “Bilgisayar-destekli ilaç tasarımı” konulu atölye çalışması ile sona erdi.


 Haber ve Fotoğraf: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi