Bilimsel Yayınlar İTÜ’deki Bibliyometri Çalıştayı’nda Değerlendirildi
Eki 24, 2018


Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Elsevier iş birliğiyle bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve geliştirilmesinde önemli rol oynayan metrik çalışmaları “Bibliyometri Çalıştayı”nda ele aldı.

bibliyometri_çalıştayı_ (1)

“Kişiler ya da kurumlar tarafından belirli bir alan, dönem ve bölgede üretilen yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizi” olarak tanımlanan bibliyometrinin bilim dünyasında önemi her geçen gün artıyor. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Elsevier işbirliğiyle bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve geliştirilmesinde önem rol oynayan metrik çalışmaları “Bibliyometri Çalıştayı”nda ele alındı. Çalıştay, 22-23 Ekim 2018 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

A’dan Z’ye Bibliyometri

Çalıştayda, bibliyometrik analizlerin bilim dünyasına etkileri, ülkedeki bilim ve teknoloji politikasının geliştirilmesinde bibliyometrinin önemi, bibliyometrik analizlerin akademik çalışmalar ve akademisyenler üzerindeki etkileri, üniversitelerde öne çıkan araştırma alanlarının dünyadaki karşılaştırmaları, akademik görünürlüğü artıran büyük veri, kütüphanelerdeki bibliyometri uygulamaları, bibliyometrik analizler ve raporlar için kullanılan güncel uygulamalar gibi konular ele alındı.

bibliyometri_çalıştayı_ (5)
.
Önemli isimler söz aldı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, “Ülkemizin en köklü akademik kurumlarından olan İTÜ, bir AR-GE üniversitesidir. AR-GE için temel olansa; ulusal - uluslararası bilgi kaynaklarına ulaşabilen, işleyebilen ve araştırmacılarına sunabilen bir altyapıyı sürdürülebilir kılmaktır. Bu yüzden bibliyometri alanındaki çalışmalar, hem üniversitemizin gelişimi hem de ülkemiz bilimsel ortamına fayda sağlaması adına kıymetlidir. İstatistiksel düşünme ve çözüm üretme, kurumların gelişiminde olmazsa olmazdır. Teknolojiyi iyi kullanabilmek de ayrıca önem taşır. Çalıştay çıktılarının, bu açıdan da bize yol gösterici olacağına inanıyorum.” dedi. İTÜ’nün Türkiye’nin en büyük ikinci üniversite kütüphanesine sahip olduğunu dile getiren Aydın, “Kütüphane varlığından söz ederken niceliğin salt sayılardan ibaret bir değeri anlattığını düşünmüyorum. Aslında araştırmacılarımıza sunduğumuz bilgi evreninin genişliğini ifade eder ki bana kalırsa esas önemli olan da budur.” şeklinde konuştu.
  
Makale sayılarımız artıyor

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alper Ünal “Bibliyometrik Analiz Çalışmalarının AR-GE Yönetimine Etkisi” başlıklı konuşmasında çalıştayın ülkemizde bibliyometri konusunda yapılan en kapsamlı çalıştaylardan biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal, “Üniversitenin tüm birimlerini kapsayan AR-GE politikasına sahibiz. Araştırmaya büyük önem veriyoruz. Yeni araştırmacılara da ekstra katkı sunmaya çalışıyoruz. Laboratuvarlar araştırmanın kalbidir. Araştırmaların alt yapılarının desteklenmesi aşamasında bütün bilgileri topluyoruz. Yayın sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor. Üniversitemizde 2013 yılında çıkan yayın sayısı 1631 iken 2017 yılında 1965’e çıktı. Üniversitemizde makale sayısında artış var. 2013-2017 yılları arasına baktığımızda makaleler, mühendislik, bilgisayar, bilişim, astronomi, kimya alanlarında. Grafikler alan bazlı olarak bize kalite hakkında da bilgi veriyor. Q1 makale oranımız yüzde 47, Q2 makale oranımız yüzde 26. Yayınların %32’si uluslararası yapılmış, %25’i ulusal, %7’si tek yazar, %35’i sadece İTÜ’den.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

bibliyometri_çalıştayı_ (2)

Bilimin temelinde eleştiri vardır

Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. A. M. Celal Şengör “Bilim Tarihi” başlıklı konuşmasında, “Bilim, belirli doğa olayları karşısında bu olayları anlatmak için bir varsayım geliştirmek, gözlemlerle kontrol ederek yanlışlamaya çalışmaktır. Genel kuramın doğruluğunu ispatlamak mümkün olmasa da yanlışı ispat etmek mümkündür. Bilimi ölçerken neyi ölçtüğümüze iyi bakmamız gerekiyor. Bilimin temelinde eleştiri vardır.” diyerek dünden bugüne bilim dünyası hakkında bilgi verdi.

bibliyometri_çalıştayı_ (3)  
Dürüstlükten asla vazgeçmeyin

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Yusuf Yağcı “Başarılı Bir Bilim İnsanı Olmak” başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Yağcı, “Ben güne her sabah Türkiye’de ve dünyada neler olmuş, diye baktıktan sonra makaleleri inceleyerek başlarım. Başarılı olmada zeka, sabır, ilgi, merak, özümsemek önemlidir. Dış görüntümüzü, annemizi, babamızı biz seçemeyiz ama dürüst olup olmamayı biz tercih ederiz. Dürüst olmalıyız, kimsenin güvenini sarsmamalıyız. Etik değerlere uymalıyız. Haklı olduğunuzu savunmaktan asla kaçınmayın.” dedi.

bibliyometri_çalıştayı_ (4)

Projeler heyecanla bekleniyor

Edinburgh Üniversitesinden Kirsty Collinge ise yaptığı konuşmada İTÜ’de böyle bir çalıştayın düzenlenmesinden ve katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Collinge, nitelikli bilgi kaynaklarına erişim ve bu kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Araştırmaların nasıl analiz edildiği hakkında bilgi veren Collinge, araştırma analizlerinin yeni fonları değerlendirilmesinde de önemli etkileri olduğunu belirtti. Collinge, bilim dünyasına ışık tutan araştırmaların heyecanla karşılandığını ifade etti.


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraflar: İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofisi