İTÜ’de “Kamusalı Yapmak”
Kas 02, 2018


Savaş ve askeri çatışma koşullarında göç ve bellek, sesli kültür tarihi, sanat oluşumlarının katılımcı stratejileri, bilgi müşterekleri, kentte ekim ve yemek pratikleri üzerinden henüz kuramadığımız ama kurabileceğimiz bir kamusal alanın imkanları İTÜ’de değerlendirildi. Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı tarafından desteklenen “Transmaking” projesi kapsamında “Kamusalı Yapmak” etkinliği, 18-20 Ekim tarihleri arasında İTÜ Taşkışla Kampüsümüz’de gerçekleşti.

Transmaking_kamusali_yapmak_

Dünyanın 14 farklı ülkesinden 20 kurumun iş birliği içinde olduğu proje Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Geliştirme Programı altında Marie Skłodowska-Curie fonu tarafından desteklenmekte. Etkinliğin Türkiye paydaşları arasında üniversitemiz ile birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Beden İşlemsel Sanatlar Derneği (BİS) yer alıyor. Fransa’nın Paris şehrinde bulunan Relais Culture Europe tarafından yönetilen “Kamusalı Yapmak” etkinliğine 10 üniversite ve 10 sivil inisiyatiften 150’nin üzerinde uluslararası katılımcı yer aldı. 13 panel, 3 ana tema konuşması, 2 yürüyüş, 5 atölye ve kurumsal sunumlardan oluşan “Kamusalı Yapmak” (Public in the Making) etkinliğinin üç günlük programında sanatçı, küratör, tasarımcı, şehir plancıları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler buluştu.

Transmaking_kamusali_yapmak_2

Tasarlamanın temelinde “yapmak” var

İTÜ’de gerçekleşen buluşmada katılımcılar kamusallığı teorik, pratik, sanatsal ve kültürel olarak yeniden düşünmeye ve araştırmaya yöneldi. Savaş ve askeri çatışma koşullarında göç ve bellek, sesli kültür tarihi, sanat oluşumlarının katılımcı stratejileri, bilgi müşterekleri, kentte ekim ve yemek pratikleri üzerinden henüz kuramadığımız ama kurabileceğimiz bir kamusal alanın imkanları değerlendirildi. İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Kaya Pazarbaşı konuyla ilgili, “Tasarımcılar olarak bizim birincil yöntemimiz yapmak, etmek, inşa etmek. Bu yöntemle nasıl kamusallık yaratılabilir? Burada söz konusu olan sadece park ya da bahçe olarak tartışabileceğimiz bir kamusallık değil, bizim tasarladığımız ürünlerle kullanıcılar arasında oluşan ve somut olarak her zaman görünmeyen etkinliklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir kamusallık, yani bir diyalogdan bahsediyoruz. Geleceği oluşturan bu diyaloğun da ürünler üzerinden nasıl oluşabileceğini tartışıyoruz. Mimarlık ürünleri, endüstriyel tasarım ürünleri, grafik tasarımı ürünleri, sanat ürünleri bu kapsama giriyor.” diye belirtti.

Transmaking_kamusali_yapmak_4

“Kamusalı yapmak” ile yeni demokrasiler ortaya çıkıyor

Projenin İTÜ yürütücülüğünü üstlenen Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Erkök etkinliğin ana fikrini, “Transmaking projesindeki bu ‘Kamusalı Yapmak’ buluşmasıyla amaç sanat, kültür ve ekonomi ile yeni sosyaller yeni demokrasiler yaratmak. Projenin üst başlığı bu. O nedenledir ki aslında akademiler sivil inisiyatiflerle bir araya geliyor ve buralardan da yeni fikirler filizlenmesini umuyor.” sözleriyle belirtti. Katılımcılar atölyelerde dijital hikâye anlatımı ile kent deneyimleri paylaşımı, kamusallığın görsel, metinsel ve haritalama teknikleriyle belgelenmesi, yeni kamusal alan terimleri ve günümüz veri dünyasında alternatif anlatı önerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdiler. “Kamusalı Yapmak” ile İTÜ’de sanat ve tasarımdan felsefeye, mimarlığa ve şehir planlamacılığına uzanan farklı disiplinlerin bakışından kamusal sözcüğünün ruhuna uygun, ortak yaratıcılığı ve hakiki bilgiyi arayan özgün bir yaklaşımın izleri sürüldü ve inşa etme çalışmalarına başlandı.

Transmaking_kamusali_yapmak_7

BIS amberPlatform’un “Transmaking” için çıkardığı yeni yayının ilk kitabı aTXT tanıtımıyla başlayan etkinlik Beyoğlu Roma Bostanı'na yapılan ziyaret ile sona erdi.

 Haber ve Fotoğraf: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi