URAP Sıralamasında Mühendislikte Birinci Yine İTÜ
Kas 05, 2018


ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı’nın, hazırladığı 2018-2019 sıralamasında, Üniversitemiz mühendislik alanında Türkiye 1.liğini koruyarak Türkiye üniversiteleri genel sıralamasında 3. oldu.

Türk ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak amacıyla 2009 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2018–2019 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarını açıkladı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Laboratuvarı, 2500 üniversiteyi değerlendirdi. Üniversitemiz, Türkiye’deki üniversitelerin genel sıralamasında 3., mühendislik alanında ise 1.’lik elde etti. 2500 üniversitenin değerlendirildiği dünya genel sıralamasında ise Üniversitemiz, 619. sırada yer aldı. Rapora göre Üniversitemizin sıralama sayısal değerleri: makale 54.05, alıntılanma 56.36 toplam belge 25.63, AIT 54.94, CIT 44.21, işbirliği 90,00, genel toplam ise 278,46 olarak açıklandı.

En çok Q1 yayın üreten 2. üniversite

Raporda, üniversitelerin ürettiği makale sayısının önemine vurgu yapıldı. Dünyada yapılan yayınların büyük bir çoğunluğunun etki değerine göre ilk %25’lik dilimde (Q1) yer aldığı belirtilirken Türk üniversiteleri arasında en çok Q1 yayın üretenler sıralamasında Üniversitemiz 2. sırada yer yer aldı.

Türkiye’de yayınlanan makale sayısı 29.867

Türkiye’deki üniversiteler genel sıralamasında, makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen bilimsel doküman sayısı olmak üzere 9 gösterge ele alındı. Türkiye sıralamasında bu yıl lisans mezunu veren 157 üniversite yer aldı. Üniversitelerin 107’si (%68) devlet, 50’si (%32) vakıf üniversitesi idi. Sıralamada yer alan 157 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 75.104, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2.308.125’tir. URAP sıralamasında yer alan üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri, Türkiye’deki toplam öğretim üyesi sayısının %96’sını; birinci öğretimde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin ise %99’unu kapsadı. Yayımlanan makalelerin %84’ü devlet üniversiteleri tarafından yapılırken, Üniversitelerimiz tarafından etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan makale sayısının 29.867 olduğu belirtildi. Sıralamada yer alan üniversitelerin son beş yılda aldığı toplam 924.681 atıfın %85’i yine devlet üniversitelerine ait. Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı devlet üniversitelerinde ortalama 29,4 iken, vakıf üniversitelerinde 37,6 olduğu bilgisi de raporda yer aldı. YÖK tarafından belirlenerek açıklanan Türkiye’deki 10 araştırma üniversitesinin 5’i 2018-2019 URAP Türkiye sıralamasının ilk 5’ini oluşturdu.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ YARIŞTI

Rapora göre bu yıl Harvard Üniversitesi dünya birincisi oldu. Harvard Üniversitesi’ni Toronto, Oxford ve Stanford Üniversiteleri takip etti. Türkiye’den 86 üniversite 2500 üniversite arasındaki sıralamada yer aldı. İlk beş yüzde Türk üniversitesi yer alamazken, ilk binde ise 15 Türk üniversitesi yer aldı.


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi