İTÜ TMDK Öğretim Üyemiz Dr. Göktan Ay’a Türk Müziği Hizmet ve Onur Ödülü
May 03, 2019


İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi Başkanı ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Dr. Öğr. Üyesi Göktan Ay'a, 26.İstanbul Türk Müziği Festivali kapsamında "Türk Müziği; Hizmet ve Onur Ödülü" takdim edildi.

goktan_ay_2019 (1)

Dr. Öğr. Üyesi Göktan Ay’a ödülü, “Alanında tek, özgün ve geleneksel olan ‘İstanbul Türk Müziği Festivali’ni’, 26 yıldır hazırlayarak, müzik sanatına, ses ve saz sanatçılarına, müzik sivil toplum kuruluşlarına, bilim/sanat insanlarına değer vererek destekleyerek Türk müziğine yaptığı katkılardan dolayı verildi.

“Türk müziğine adanan 26 yıl”

Dr. Göktan Ay törende yaptığı konuşmada müziğin evrensel yönüne vurgu yaparak, ”Türk müziği dendiğinde; ‘çalgılar, ezgiler, kullanılan dil-şive, makam, ritim, aşıklar, türküler, üslup/tavır vb. özellikleri ile tarihin ve yerelliğin/milliliğin öne çıkması’ gerektiğini, konservatuarlarda ve müzik bölümlerinde okuyan öğrencilerin; ‘evrensellik ile milliyi, yereli iyi anlamalarının, ayırt etmelerinin ve uygulamalarının şart olduğunu’ düşünüyoruz.” dedi.

goktan_ay_2019 (2)

Dr. Öğr. Üyesi Göktan AY/İTÜ TMD Konservatuarı Sanatçı Öğretim Üyesi

1957 yılında Artvin-Ardanuç’ta doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Tokat’ta yaptı. 1974’de K. B. Halk Dansları Eğitim Merkezi’nde göreve başladı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Müzik Bölümüne devam etti. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kurulması ile Temel Bilimler Bölümü’nün sınavlarını kazanarak İstanbul’a geldi. Konservatuarın ilk öğrencilerinden ve mezunlarından oldu. 

MÜZDAK’ı kurdu. Ülkenin, alanında tek, özgün ve geleneksel festivali olan İstanbul Türk Müziği Festivali’ni 26 yıldır kaliteden vazgeçmeden devam ettirdi. Türk müziği dernek ve vakıflarının birlikte hareket etmeleri için çaba sarf etti. Bu program içinde hazırlamış olduğu ulusal/uluslararası sempozyumlarla, bilim ve sanat insanlarının çalışmalarını ortaya koymalarına ve gelişmeye imkan sağladı. Basılmış 14 bildiri kitabının editörlüğünü yaptı. Kendi alanında 2 kitap yayımladı. Konserleri TRT ekranlarından, bildirileri Kültür Bakanlığı’ndan ve Üniversitelerden yayınlayarak ülke çapında yaygınlığı sağladı. Konferanslar verdi. 1500’e yakın yazısı vardır. 3 yıldır online mecralarda eğitim/kültür/sanat alanında güncel konular yazmaktadır. Halen İTÜ TMDK Sanatçı Öğretim Üyesi olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi