İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu
May 23, 2019


İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurulan İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iklim değişikliği ve etkileri konusunda ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

iklim_degisikligi_merkezi

Daha iyi bir dünyaya katkı sağlamak adına yola çıkan merkezin amaçları şu şekilde:

a) Tarıma, ormanlara, su ve enerji kaynaklarına, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilere kadar, iklim değişikliği kapsamına giren tüm alanlarda ulusal ve uluslararası, disiplinler arası, teorik ve/veya uygulamalı araştırmalar yapmak, araştırmaların sonuçlarının karar vericilere ve son kullanıcılara ulaşması için faaliyetlerde bulunmak.

b) İklim değişikliği ve etkileri alanındaki bilimsel faaliyetleri desteklemek, sunmak ve yayımlamak.

c) İklim değişikliğinin/değişiminin gelecekte yaşam ve farklı sektörlere yapabileceği etkileri belirlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası platformlarda iklim değişikliği ile ilgili konularda yer almak, ilgili kuruluşlarla işbirliğini artırmak veya karar vericilere önerilerde bulunmak.

d) İklim değişikliği ve etkileri konusunda kamu kurumları veya özel sektörden ilgilileri, öğrencileri eğitmek, farkındalık artırıcı kurslar, bilimsel toplantılar düzenlemek, toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydınlatmak ve bilinçlendirmek.

e) İklim değişikliği ve etkileri konusunda ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmaları takip etmek ve veri tabanı oluşturmak, bilgi ve araştırmalarda sürdürülebilirliği sağlamak.

f) Ülkemizde, bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşların, iklim değişikliği ve etkileri ile ilgili tüm konularda araştırma, planlama, eğitim, danışmanlık konularında, odak ve işbirliği noktası olmak, karar vericilere bilgi desteği sağlamak.

g) İklim değişikliği ve etkileri konusunda sorumlulukları olan kurumlarla işbirliği protokolleri ile güç birliği yapmak, Türkiye’nin bu alanda uygulamalı araştırma potansiyelini arttırmak.

ğ) İklim değişikliği ile ilgili olarak sera gazı değişimi, bütçesi, sıra dışı hava olayları, kuraklık, sel, fırtına ve benzeri konularda, bilimsel, uygulanabilir çözüm önerileri hazırlamak, bu konularda imkanlar ölçüsünde izleme ve uyarı faaliyetleri yapmak.

h) İklim değişikliğinin tarım, orman, su, enerji gibi alanlara etkileri ile birlikte bu alanların iklim değişikliğine etkilerini de araştırmak ve çözüm önerilerinde bulunmak.

ı) İklim değişikliğinin Ülkemize ve Dünya’ya yapabileceği etkileri araştırmak, çözümler üretmek ve eğitimler vermek.

i) İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere, kaynakların değişimi nedeniyle göçü de ele alan araştırmalar yapmak ve çözümler sunmak.

j) İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı olmak amacıyla çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik özel programlar hazırlayarak onları uyarmak ve bu konudaki bilinci yaygınlaştırmak.

k) İklim değişikliği etkilerine uyum sağlamak üzere kritik etkilerin gerçekleşmesi durumunda çözümlerle ilgili olarak şehir yöneticileri, kamu kurumları, özel sektör işletmeleri, ticaret erbabı, çiftçiler, tarım, su veya enerji yönetimi ile uğraşanlar için uzman sistem yazılımları hazırlamak.

Haber ve Fotoğraflar: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi