Taşkışla Geri Dönüşüm Mekânı: #albırak
May 30, 2019


İTÜ Mimarlık Fakültesinde kurulan “#albırak Taşkışla Geri Dönüşüm Mekânı” ile artık malzemeler yeniden değerlendirilerek öğrencilerin yeniden kullanımına sunuluyor.

taskisla_albirak  (1)

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin stüdyoda kullandığı malzemelerden artanların biriktirildiği, depolandığı ve ayrıştırıldığı bir mekân olarak tasarlanan “#albırak Taşkışla Geri Dönüşüm Mekânı” Taşkışla Yerleşkemizde öğrencilerin kullanımına açıldı.

taskisla_albirak (3)

Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Elmira Gür, Doç. Dr. Ervin Garip, Doç. Dr. Seniye Banu Garip ile Araş. Gör. Fırat Küçükersen tarafından tasarlanan mekân, Türkiye Mimarlık Yıllığı’na seçilen 68 proje arasında yer aldı.

taskisla_albirak  (4)

Öğrenci dostu mekân

Mimarlık ve tasarım eğitiminde özellikle stüdyo çalışmalarında sürekli bir üretim söz konusudur. Çizimler, eskizler, maketler, sunumlar bu eğitimin vazgeçilmez araçlarıdır.

taskisla_albirak  (2)

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 2018-2019 Bahar Yarıyılı’ndan itibaren kullanılmaya başlanan #albırak Taşkışla Geri Dönüşüm Mekânı, proje stüdyolarının ve diğer uygulama derslerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların geri dönüşümüyle birlikte sürdürülebilir bir anlayışı yerleştirmeyi hedefliyor.


Taşkışla’da bellek ve mekân

Mimari açıdan da incelikli detaylarıyla ilgi çekici olan mekândaki raflar ve bölmeler, fakültede kullanılan malzeme ve ekipmanların boyutları referans alınarak oluşturuldu. Ayrıca öğrencilerin burada malzemeleri istedikleri boyutlara getirebilmeleri için raf sisteminin bir uzantısı olarak bir kesme matı yerleştirildi. Taşkışla içinde birer istasyon görevi görecek “biriktirme modülleri”, kampüste bulunan stüdyolara yerleştirildi. Özellikle proje teslim dönemlerinden sonra stüdyolarda arta kalan malzeme ve ekipmanlar, bu istasyonlarda istiflenip #albırak Geri Dönüşüm Mekânına “taşıyıcı araçlarla” getirilecek ve böylece Taşkışla’da sürekli bir paylaşım döngüsü olacak.

taskisla_albirak  (5)

Bir mekânsal üretim verisi: Tektonik


#albırak Taşkışla Geri Dönüşüm Mekânında artan malzemelerin cinsi, boyutların öngörülebilirliği gibi konuları mimari veriler olarak ele alınıyor. Buna bağlı olarak önerilen iç mekan, strüktürel ve fonksiyonel bir tektonik olarak tarif ediliyor. İstifleme strüktürünün biçimsel karakteri ve kullanılan malzemelerin tekilliği, kullanım açısından da esneklik sağlanıyor. Ahşap malzemeden oluşan istifleme strüktürü esnek bir depolama duvarına dönüşürken, tektonik mekansal atmosferi oluşturmada en önemli bileşen oluyor.Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi