Uluslararası Ortak Yüksek Öğretim Programları Sempozyumu İTÜ’de Gerçekleşti
Haz 18, 2019


İTÜ ve SUNY (New York Eyalet Üniversiteleri) Türkiye Ofisi iş birliği ile Türkiye’deki üniversiteler, SUNY programlarının koordinatörleri ile buluştu. UOLP Sempozyumu, 12 Haziran günü, İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Sempozyumda, Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) alanında mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi, programların tüm yönleriyle değerlendirerek gelişmelerine katkı sağlanması ve ortak üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

uolp_sempozyum_2019 (1)

UOLP’nin 15. yılında en fazla lisans programı ve öğrenci sayısı İTÜ’de

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) New York Eyalet Üniversiteleri (SUNY) Sistemi ile Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasındaki çerçeve anlaşmalarına dayanmakta olan UOLP tam 15 yaşında. Üniversitemiz, 10 adet programıyla Türkiye’de en fazla uluslararası ortak lisans programına ve öğrenci sayısına sahip.

uolp_sempozyum_2019 (4)

Üniversitelerin uluslararası eğitimdeki yeri İTÜ’de konuşuldu


“Uluslararası Ortak Yüksek Öğretim Programlarının Bilimsel Araştırmaya ve Üniversitelerin Uluslararasılaşmasına Etkileri” sempozyuma, üniversitemizi temsilen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cafer Özkul, Uluslararası Eğitim Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Akkaya ve Uluslararası Ortak Lisans Programları koordinatörleri katıldı. Aynı zamanda programın Türkiye’deki diğer ortak üniversiteleri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden program ve kampüs koordinatörleri de aramızdaydı.

Sempozyumda, Prof. Dr. Yılmaz Akkaya ve Sally Crimmins Villela’nın konuşmalarının ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca İTÜ’nün dünyaya açılma faaliyetlerinden bahsetti. Prof. Dr. Karaca, İTÜ’nün Türkiye’de, uluslararası ortak lisans programlarını uygulamaya sokan ilk üniversite olduğumuza dikkat çekti. Bugüne kadar bu programlardan yaklaşık 2 bin mezun verdiğimizi ve hali hazırda binden fazla aktif öğrencimizin bulunduğunu da vurguladı.

uolp_sempozyum_2019 (3)

UOLP Mezunlarından Çift Diploma Yansımaları

SUNY Türkiye Ofisi Program Direktörü Büşra Cebeci, Uluslararası Ortak Lisans Programlarının bugünkü durumu hakkında sayısal veriler üzerinden bir sunum yaptı. Ardından SUNY Türkiye Ofisi Program Danışmanı Senem Şahin, programların tanıtımı için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

İTÜ Erasmus Ofisinin, Türk ve Amerikan üniversiteleri arasında gerçekleşebilecek Erasmus+ iş birliği hakkında detaylı bilgiler vermesinin ardından UOLP bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz ile bir açık oturum düzenlendi.

Dijitalleşen dünyada uluslararasılaşma

SUNY Global İlişkiler Ofisi Rektör Yardımcısı Sally Crimmins Villela ve SUNY COIL Center’dan Jan McCauley, uluslararası eğitimin üniversitelerin globalleşmesine sağladığı katkılardan ve uluslararası öğrenci faaliyetlerinin elektronik ortamda izlenmesi için geliştirilen yeni sistemden bahsetti. Daha sonra, SUNY Fashion Institute of Technology Uluslararası Eğitim Dekanı Deirdre Sato’nun SUNY FIT’in dünyaya açılma stratejileri hakkında bilgiler içeren sunumuna geçildi.

Koç Üniversitesinden Melissa Abache “Yüksek Öğretimde Veri Odaklı Uluslararasılaşma” konulu sunumunda, AB destekli HEIDA projesinden bahsederken, uluslararasılaşmanın hangi kriterlere göre ölçülebileceği de aktardı. Ardından Prof. Dr. Yılmaz Akkaya moderatörlüğünde Uluslararası Ortak Lisans Programlarının kalite değerlendirilmesi hakkında bir açık oturum gerçekleştirildi.

Ayrıca, SUNY COIL Center’dan Jan McCauley’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Uzaktan Öğrenimin Öğrenci Değişim Süreçlerine Katkıları” konulu sunumda, SUNY COIL Center çalışmalarının sonuçları ve Türkiye’deki üniversitelerle ortaklaşa gerçekleşebilecek uzaktan çevrimiçi eğitim çalışmaları konuşuldu.

uolp_sempozyum_2019 (2)

Çift Diploma için İngilizce temel nitelik

Sempozyumda son olarak UOLP Yabancı Diller eski koordinatörü Nilüfer Ülker’in “Türk Çift Diploma Mühendislik Öğrencilerinin İngilizce Gerekliliklerine Dair Niteliksel Analizi” başlıklı çalışmasından da bahsedildi. Bu konudaki sunum, İnşaat Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı eş koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ece Bayat tarafından yapılarak Türk öğrencilerin ABD’deki eğitim süreçlerinde yaşadıkları yabancı dil problemleri dile getirildi.

SUNY Global İş Birlikleri Direktörü Christian Speedling’in teşekkür konuşmalarının ardından, programlarda beşinci yılını dolduran koordinatörlere SUNY Ofisi tarafından plaketleri takdim edildi.

Sempozyum sonunda bir çalışma grubu kurularak, programların YÖK ve Erasmus kaynaklarıyla ortak Ar-Ge projeleri geliştirilmesine ve global konferanslarda UOLP programlarında elde edilen tecrübe ve verilerin paylaşılabileceği ortak oturumlar düzenlenmesine karar verildi.

Haber ve Fotoğraflar: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi