Türkiye’nin ilk Uydu Yer İstasyonu: İTÜ UHUZAM
Eyl 20, 2019


Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve Türkiye’nin ilk uydu yer istasyonu olan UHUZAM, yeryüzüne ilişkin iki ve üç boyutlu uydu görüntülerini; doğal afetlerden tarımsal ürünlerin gelişimine kadar birçok alanda kullanılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılıyor.

uhuzam- (1)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama Araştırma Merkezi (UHUZAM) Müdürü Prof. Dr. Elif Sertel, Türkiye genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “İmar Barışı”nda kurumlardan ve kişilerden gelen talepler üzerine arazi üzerindeki yapıların tespitine yönelik uydu görüntülerini de paylaştıklarını ifade etti.
  
İTÜ UHUZAM Müdürü Prof. Dr. Elif Sertel, Türkiye’nin ilk uydu yer istasyonu olan UHUZAM’a ilişkin bilgiler verdi. Uydu görüntülerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan bir tanesinin de yapılaşma olduğuna dikkati çeken Sertel, İstanbul’daki bütün binaların durumunu uydu görüntülerini kullanarak hızlıca ortaya çıkarabildiklerini açıkladı. Binalardaki kaçak veya İmar Barışı kapsamındaki yapılaşmaların analizini belgelendirerek ilgili bakanlık birimlerine sunduklarını söyleyen Prof. Dr. Sertel, “İmar barışından yararlanmak için son birkaç ayda bu konuya ilişkin gerek ilgili bakanlık birimlerinden gerek kişilerin kendilerinden çok fazla talep aldık. Yapının mevcut olduğu zaman ve öncesine yönelik uydu görüntülerini paylaştık.” dedi.

uhuzam- (2)

Yüzey, 3 Boyutlu Modelleniyor

Prof. Dr. Sertel, merkezin sahip olduğu uydu yer istasyonu altyapısı ile 2002 yılından bugüne farklı uydulardan farklı mekansal çözünürlüklerdeki verilerin doğrudan indirildiğini ve arşivlendiğini söyledi. Sertel veri toplayabildikleri konuları şöyle sıraladı: Binaların, yolların, taşıtların belirlenmesi, arazi örtüsünün, şehir alanlarının farklı ölçeklerde haritalarının oluşturulması, toprak tuzluluğu, su kirliliği gibi çevresel problemlerin tespiti ve takibi, kuraklığın izlenmesi, arazi yüzeyi-iklim ilişkilerinin modellenmesi, tarım alanlarının ve farklı ürünlerin mekansal dağılımının belirlenmesi ile ürün rekolte tahmini, 3 boyutlu yüzey modellerinin üretilmesi ve mekansal veri analitiği, yangından etkilenen alanların belirlenmesi…

uhuzam- (4)

Doğal Afetlerde Önemli Rol Oynuyor

Afetlerin, uydu görüntülerinin sık kullanıldığı çalışma konularından bir tanesi olduğunu dile getiren Sertel, hava sıcaklığında artış ile birlikte insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle oluşan orman yangınlarını UHUZAM olarak tespit ettiklerini ifade etti. Sertel, “Hızlı bir şekilde yangından etkilenen alanları ve ağaç türlerini tespit edebiliyor ya da yardım ulaştırmak amacıyla kullanılacak güzergâhları çok kısa sürede uydu görüntü verilerinden çıkartabiliyoruz.” diye belirtti.

uhuzam- (3)

Tarımsal Ürünlerin Takibi Yapılıyor

Uydu görüntülerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan bir tanesinin de tarımsal çalışmalar olduğunu anlatan Prof. Dr. Sertel, “Tarım ve Orman Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda uydu görüntülerini kullanarak parsel ölçeğinden ülke ölçeğine kadar inceleme yapabiliyoruz. Hastalık tespiti ve rekolte gelişimini takip edebiliyoruz. İlgili ürünün yetişebileceği en uygun yeri de yine bu veriler sayesinde belirleyebiliyoruz.” dedi.Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraf: İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofis