Öğrencilerimizin Araştırması Water (Switzerland) Bilimsel Dergisinde
Kas 13, 2019


Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından yapılan “Hidrolojik Model Kalibrasyonunda Uydu Bazlı Toprak Nemi ve İki Yeraltı Suyu Veri Kaynağı Kullanımının Ek Değeri” başlıklı araştırması Water (Switzerland) isimli bilimsel dergide yayınlandı.

Araştırma ekibi, Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırma Kurumundan Prof. Dr. Simon Stisen, Twente Üniversitesinden hidroloji alanında tanınmış Doç. Dr. Martijn Booij ile birlikte toplam 22 yazardan oluşuyor. Makalenin yazarları arasında Mehmet Cüneyd Demirel, Alparslan Özen, Selen Orta, Emir Toker, Hatice Kübra Demir, Ömer Ekmekcioğlu, Hüsamettin Tayşi, Sinan Eruçar, Ahmet Bilal Sağ, Ömer Sarı, Ecem Tuncer, Hayrettin Hancı, Türkan İrem Özcan, Hilal Erdem, Mehmet Melih Koşucu, Eyyüp Ensar Başakın, Kamal Ahmed, Awat Anwar, Muhammet Bahattin Avcuoğlu ve Ömer Vanlı bulunuyor.

water-deregisi-makale-web

“Çalışmamızda uydu görüntülerinden faydalandık.”

İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Birimi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Mehmet Cüneyd Demirel yayınlanan makalenin HSK531E kodlu Hydrologic Modeling with Remote Sensing dersini alan lisansüstü öğrencilerin dönem içi çalışmalarına dayandığını; bunun akademik açıdan ender rastlanan bir durum olduğunu belirtti. Hidrolojik modellemede uydu verilerinin kullanıldığı makalenin öğrencilerin ilk SCI tecrübesini oluşturduğunu ve genç yazarların ilk kez Web of Science akademik karnesiyle tanıştıklarını (https://publons.com/institution/7809/) aktaran Doç. Dr. Demirel, makalede yapılan çalışmanın mühendislikteki ve toplumdaki muhtemel etkileri üzerine yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde uydu görüntülerinden birçok alanda faydalanılılıyor. Kaçak yapılaşmanın tespiti, taşkında su altında kalabilecek alanların tespiti, yasaklı kenevir tarlalarının tespiti, hassas bölgelerdeki kaçak petrol alışverişini sağlayan tır hareketlerinin tespiti, deprem fay hatlarının izlenmesi, orman yangınlarının etkilerinin incelenmesi, göl seviyesindeki çekilmenin zamana göre değişiminin araştırılması gibi mühendislik örnekleri bunlardan yalnızca birkaçıdır. Su kaynakları mühendisliğinde kullanılan havza modellerinin performansı konvansiyonel yaklaşımda, DSİ’nin nehir üzerindeki Akım Gözlem İstasyonlarından (AGİ) elde edilen veriler kullanılarak belirlenir. Bilgisayar tabanlı havza modeli, AGİ’deki ölçüme ne kadar yakın değer veriyorsa modelin o kadar iyi kabulü yapılır. Biz bu makalede nehir debisine ek olarak havzanın uydu görüntülerinden de faydalandık. Toprak nemini NASA’nın MODIS (Aqua+Terra) uydularından, yer altı suyundaki değişimleri de hem kuyu ölçümlerinden hem de GRACE uydularından aldık. Özgünlüğü yüksek bu yaklaşım ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor. Bu neye benziyor? Bir doktor hastasını sadece idrar testi (nehir debisi) ile analiz ederken, diğer bir doktor hastasının cildinden örnekler alıyor, röntgen fotoğraflarını da hastalığı teşhiste ve hastayı anlamada kullanıyor. Bir sonraki adımda Üniversitemizin güzide birimi, ülkemizin ilk yer istasyonu UHUZAM ile iş birliği yaparak farklı uydu görüntülerini işleyip bunları da havza/nehir modellerimizde kullanmak olacaktır.”

Makalenin yer aldığı Water Dergisi; açık erişimli olup, 2.52 etki faktörü ile Web of Science Su Kaynakları alanındaki sıralamada 91 dergiden 29. sırada (Q2 sınıfı) ve Scopus Q1 sınıfında yer alıyor.

Bilimsel makalenin tamamına buradan erişebilirsiniz.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi