İzinler ve Uzaktan Çalışma


MESAİ SAATLERİ

24 Mart 2020 Salı gününden başlamak üzere mesai saatleri 10.00-16.00, öğle arası 12.30-13.00 ve servis kalkış saatleri 16.05 olarak düzenlenmiştir.

PERSONEL İZİNLERİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın ve YÖK’ün 13 Mart 2020 tarihli kararları gereği;
Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaktadır.

• Bununla birlikte, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin talepleri karşılanmakta, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinleri kullandırılmakta; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

• Yurtdışında bulunan kamu görevlileri, yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaktadır. Söz konusu personelin İTÜ Koordinasyon Masası e-posta adreslerine bilgi vermeleri gerekmektedir (Hangi ülkeden döndükleri, dönüş tarihleri, bulundukları adres, iletişim bilgileri, güncel sağlık durumları…vb).

Detaylı bilgi için link: https://haberler.itu.edu.tr/koronavirus