Akademisyen Profillerinin Güncellenmesi

Şub 6, 2014, 09:46

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Araştırmacılarımız,

Tüm dünyanın önemli üniversite ve kurumlarında, bilimin yönetilmesinde, performans değerlendiren ve bibliyometrik analizlerin yapılmasını sağlayan performans ölçüm araçları kullanılmaktadır. İTÜ’de  üretilen yayınların ve alınan atıfların sayısı kadar, onların bilimsel yetkinliğe dönüşmesi de son derece önemlidir. Bilim dünyasındaki etkisi açısından, yapılan akademik çalışmaların başarısının görüntülenmesi ve değerlendirilebilmesi zorunluluktur. İTÜ de üniversitelerin, bölümlerin ve bilim insanlarının performanslarının, hem nicelik hem de nitelik açısından ölçülmesinin önemini gündemine alarak, SciVal’a abone olmuştur. 

SciVal, verilerini Scopus’ten almaktadır. Dolayısıyla Scopus veritabanında yer alan profil bilgilerinin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde oluşturulması ve düzenli aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, siz değerli akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın, www.scopus.com adresinde yer alan profil bilgilerini kontrol ederek, gerekli düzeltmeleri/güncellemeleri yapması büyük önem arz etmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası performans değerlendirmelerinde bu veriler kullanılmakta; aynı zamanda kurum içi performans analizlerinin düzenli aralıklarla Rektörlüğümüze sunulması gerekmektedir. Sağlıklı bilgilendirme ve değerlendirme için profil verilerinizin doğruluğu oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, profil bilgilerinin ivedilikle kontrol edilmesi ve ilgili düzeltmelerin/güncellemelerin 17 Şubat 2014 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Profil bilgileri düzeltilirken/güncellenirken, şu iki noktaya özellikle dikkat edilmesi önemlidir:

• Yayınlarınız için İstanbul Teknik Üniversitesi ya da Istanbul Technical University dışında adres girişi yapılmamalıdır.

• Ad-Soyad yazarken Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. 

Profillerde en sık karşılaşılan sorunlar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından incelenmiş ve aşağıda özetlenmiştir. Ek olarak, yaşanan diğer sorunların detaylıca ele alındığı ve çözüm yollarının gösterildiği bir kılavuz hazırlanmıştır. Kılavuz, İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sayfasında da  (http://www.kutuphane.itu.edu.tr/) yer almaktadır.

1. İTÜ’de ya da başka kurumlarda benzer ya da aynı isme sahip akademisyenler.

Örneğin: İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü akademisyenlerimizden Selçuk Aktürk’ün yayınları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde çalışmakta olan bir başka akademisyenin profili içerisinde yer almaktadır.
Böyle bir durumda; http://www.scopusfeedback.com/ adresinden “scopus author wizard feedback” aracı kullanılarak bir “ayrıştırma” isteği gönderilmelidir. Hocamızın adı ve ona ait olan makaleler seçilerek, diğerleri listeden çıkarılmalı, profilin güncellenmesi isteği belirtilmelidir. Scopus Author ID kısmı, eğer profili yoksa boş bırakılmalı, birden fazla profili varsa tüm ID numaraları bildirilmelidir.

2. Scopus tarafından indekslendiği bilinen ve indekslenen o dergide yayımlandığı halde bazı makaleleri görünmeyen yazarlar.

Örneğin: Prof. Dr. Mehmet Karaca hocamıza ait olan “International Journal of Climatology. 20 (10), pp. 1225-1236” künyeli yayın, Scopus’te indekslenmesine rağmen taramada görünmemektedir. Bu yayının hocamızın profiline eklenmesi gerekmektedir.
Bunun için;  http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150 adresindeki form doldurulmalı ve düzeltme istenmelidir. Düzeltme istekleri İngilizce olarak ve eksik makalelerin künyesi detaylı belirtilecek şekilde yazılmalıdır. İstek sonrasında, email adresinize onay e-postası gelecek  ve onayınızdan sonra istekleriniz gerçekleştirilecektir. Formda “Scopus Affiliation ID” kısmına 60022002  yazılmalıdır.

3. Bir araştırmacının sahip olduğu farklı profiller.

Hangi profilin tercih edileceğine karar verilmeli ve devamındaki süreçte aynı şekilde kullanılmalıdır. Özellikle soyadı değişikliklerinde yaşanan sorunların önüne geçebilmek için, önceki soyadınızla yaptığınız yayınlar varsa, ikinci soyadınızı devam eden yayınlarınızda kullanmayabilirsiniz. Ancak iki soyadının da kullanılması tercih edilirse, şu şekilde yazılması gereklidir:

İlk Soyadınız-İkinci Soyadınız, Adınız
Örneğin; Çiğdem Altın Gümüşsoy için Altin-Gumussoy, Cigdem

4. Birden fazla profile sahip araştırmacılar.

Profillerinde yer alacak ismi, Türkçe karakter kullanmadan ve gerekiyorsa soyadları arasında boşluk bırakmadan -  (tire) işareti ile yazarak, yeni bir profil seçimi yapmaları ve artık bu ismi kullanmalıdırlar. Scopus’te yer alan, düzeltilmesi gereken profillerden birkaç örnek şöyledir:

Ör. 1: 
Altay Demirbağ, S.
Altay Demirba, Sezgin
Altay, Sezgin

Ör.2: 
Altılar, D. Turagy
Altılar, Deniz Turgay
Altılar, Turgay

Ör.3: 
Arslan, Hikmet Erturul
Arslan, Hikmet Ertugrul

Her birimin kendi analizlerini yapabilmesi için ilgili veritabanı hakkında eğitim alması amacıyla;

-2 akademisyen belirlenmesi,

-Belirlenen isimlerin aşağıda verilen e-posta adreslerine BİRİM PERFORMANS ANALİZ SORUMLUSU konu başlıklı e-posta ile bildirilmesi,

-Düzeltme, Birleştirme, Ayrıştırma ve Profil Tanımlama isteklerini bildiren işlemler yapıldıktan sonra SCOPUS DÜZELTME  başlığıyla akceken@itu.edu.tr ve demirgul@itu.edu.tr adreslerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Web Of Science Güncellemesi

Scopus profil güncellemelerine ek olarak, İTÜ’nün abone olduğu diğer bir atıf veritabanı olan Web Of Science’ta yer alan profil bilgilerinin kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin/güncellemelerinin yapılması hem siz değerli akademisyenlerimizin hem de üniversitemizin yararına olacaktır.
Gereği için bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla
İTÜ Rektörlüğü