İTÜ Marka Tescili

Ara 24, 2013, 14:27

“İstanbul Teknik Üniversitesi 1773” markası, logosu ile birlikte  Nice sınıflandırmalarına göre  1-45 sınıf arasında bütün sınıflarda, 2011/109551 tescil numarasıyla İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ adına 13/12/2011 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 12/09/2013 tarihinde tescil edilmiştir. On yılın dolmasını müteakip gerekli harçlar yatırılarak tescilin yenilenmesi sağlanacaktır. İlgili marka üniversitemiz adına tescilli olup, izinsiz kullanımlarda bir yıldan üç yıla kadar hapis, para cezası, tazminat, mal toplatma, gümrüklerde el koyma, yoksun kalınan kazanç talebi  ve gazete ilanı  gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. İTÜ marka ve logosunun her türlü izinsiz kullanımının  önüne geçilmesi için Üniversitemiz tarafından  gerekli bütün yasal yollara başvurulacak olup konu ile ilgili karşılaşılacak cezalar ve yaptırımlara ilişkin mevzuat aşağıda belirtilmiştir. Bu tür kullanımlar var ise bir an önce son verilmesi aksi halde yaptırım uygulanacağı ihtar olunur. 

Konu ile ilgili kamuoyunun bilgilenmesini rica ederiz