ÜNİVERSİTEMİZDE 22 VE 24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAŞANAN OLAYLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Nis 24, 2015, 16:59
Üniversitemizde 22 Nisan 2015 Çarşamba günü karşıt görüşlere sahip iki öğrenci grubu arasında afiş/pankart asma nedeniyle gerginlik yaşanmıştır. İki öğrencimizin darp edilmesine ve iki güvenlik görevlisinin tartaklanmasına yol açan adli olayda İTÜ’ye yakışmayacak görüntüler oluşmuştur. 

Üniversitemizi hiçbir siyasi ya da ideolojik duruşun parçası olarak konumlandırmamak, yönetim anlayışımız için ilkesel bir duruştur. Bu nedenle, üniversitemizin çeşitli alanlarında hakaret, hedef gösterme, yargılama, suçlama, aşağılama vb. tutumlar içermeyen tüm afişlerin/pankartların asılmasına izin verilmektedir. Amacımız, demokratik bir üniversite ortamını ve herkes için fikir paylaşım özgürlüğünü sağlamaktır. Ancak bu anlayışın, kimi kişilerce ısrarla suistimal edildiği üzülerek görülmektedir. Yapılan uyarılara karşın bu tutumun devam etmesi, şiddete varan kabul edilemez sonuçlar doğurmuştur.

Bu noktada, 22 Nisan Çarşamba günü yaşanan olayların üzerine, gerek öğrencilerimizden ve personelimizden gelen geri bildirimlerin dikkate alınması, gerekse öğrencilerimizin kampüs içindeki güvenliğinin sağlanmasının sorumluluğunun yönetime ait olması nedeniyle, afiş/pankart asılmasına yeni düzenleme getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Buna göre, üniversitemiz içinde sadece etkinlik afişlerinin asılmasına izin verilecek; bu afişler ise onay alınmadan ve kaşelenmeden asılamayacaktır. Bu prosedürü uygulamadan asılan afişlerin, içeriğine bakılmaksızın, kaldırılması gerekecektir. Ek olarak, üniversitemizde okul öncesinden başlamak üzere her kademede eğitim kurumu bulunması, yurtlarda ve lojmanlarda yaşayan önemli bir nüfus barındırılması nedeniyle bir güvenlik açığı oluşmasının önlenmesi zorunludur. Bu nedenle, idare gerekli önlemleri almakta kararlıdır. İTÜ Yönetimi, Maden Fakültesi işgali de dahil olmak üzere, şimdiye dek hiçbir olayda üniversitemizde güvenliğin sağlanması için emniyet kuvvetlerinden destek talebinde bulunmamıştır. Ancak yaşanan son olaylar, konunun tarafı olan öğrenciler de dahil olmak üzere, İTÜ'lülerin güvenliğinden endişe edilmesine neden olmuş ve başka üzücü sahnelerin yaşanmaması adına önlem alınması gerekmiştir.

24 Nisan 2015 Cuma günü bir grup öğrencimizin tüm uyarılara rağmen Merkezi Derslik Binası önünde afiş asması üzerine güvenlik görevlileri öğrencilerle afişlerin indirilmesi için görüşmüştür. Görüşmelerden sonuç alınamamış, afişler güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle indirilmiştir. Afişlerin tekrar asılması üzerine, tüm görüşmelere rağmen yine sonuç alınamamış ve afişlerin indirilmesi sırasında gerginlik yaşanmıştır. Güvenlik görevlileri ve emniyet güçlerinin müdahalesi sırasında iki güvenlik görevlisinin olayın stresiyle protestocular tarafından atılan sandalyeye aynı şekilde karşılık verdiği tespit edilmiştir. İlgili kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmasına üniversite yönetimi tarafından karar verilmiştir.

İTÜ bir bilim yuvası, dünya çapında takip edilen, örnek ve öncü bir üniversitedir. Üniversitemizin, şiddet gibi asla kabul edilemeyecek davranışlara sahne olması, gerginlik yaratan ortamlar ve kişi haklarına saldırı ile anılması, hiçbir İTÜ’lü için kabul edilebilir değildir. İTÜ’nün bir akademik kurum ve bilim yuvası olma niteliğinin korunmasını önceliklerimiz arasında görüyor, üniversitemizdeki huzur ve hoşgörü ortamının zarar görmemesi için sağduyulu davranılmasını önemle rica ediyoruz.

Saygılarımızla

İTÜ Rektörlüğü