Ayşegül Özkavukcu-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

Mar 10, 2017, 16:56

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Bülent Durmuşoğlu 
Öğrenci: Ayşegül Özkavukcu
Tez Konusu: Hoshin Kanri Sistematiği Altında Aksiyomlarla Ürün Ve Süreç Tasarımı: Perakende Sektöründe Bir Uygulama
İnceleme Tarihi: 10.03.2017 tarihinden itibaren 2 hafta