Can Boyacıoğlu -Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Tem 25, 2017, 17:30

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen
Öğrenci: Can Boyacıoğlu
Anabilim Dalı - Program: Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım
Tez Konusu: Mimarlıkta Çevreci Yaklaşımların Antroposen Kavramı Bağlamında Tartışılması
Sınav Tarihi: 16.08.2017-10:00/İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, 326 no'lu salon