Can Boyacıoğlu -Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Tem 26, 2017, 15:15

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen
Öğrenci: Can Boyacıoğlu
Anabilim Dalı - Program: Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım
Tez Konusu: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, 326 no'lu salon
Mimarlıkta Çevreci Yaklaşımların Antroposen Kavramı Bağlamında Tartışılması
Sınav Tarihi: 16.08.2017-10:00/ İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, 326 no'lu salon