Can Boyacıoğlu-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

Tem 7, 2017, 12:10

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen   
Öğrenci: Can Boyacıoğlu
Tez Konusu: Mimarlıkta Çevreci Yaklaşımların Antroposen Kavramı Bağlamında Tartışılması
İnceleme Tarihi: 07.07.2017 tarihinden itibaren 2 hafta