Emel Cantürk-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

May 18, 2017, 14:09

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu   
Öğrenci: Emel Cantürk
Tez Konusu: Konut Üzerinden Bir Mikro-tarih Anlatısı: İstanbul, Bağdat Caddesi
İnceleme Tarihi: 18.05.2017 tarihinden itibaren 2 hafta