Gülçin Kahraman -Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Haz 28, 2017, 12:21
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yegan Kahya Saya
Öğrenci: Gülçin Kahraman 
Anabilim Dalı - Program: Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon
Tez Konusu:İstanbul Fenari İsa Camisi / Constantinos Lips Manastır Kilisesi Ve Çevresinin Koruma Sorunları
Sınav Tarihi: 06.07.2017-10:00/Taşkışla Binası 326 No.lu Salon