Hakan Tüzün Şengün -Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Tem 24, 2017, 16:51

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin Lütfü Kahvecioğlu
Öğrenci: Hakan Tüzün Şengün
Anabilim Dalı - Program: Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım programı
Tez Konusu: Sokak Pazarının Poetikası (Geçici Yapının Zamansallığı Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme)
Sınav Tarihi: 26.07.2017-11:00/ Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü


Sokak Pazarının Poetikası (Geçici Yapının Zamansallığı Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme)