Havva Esra Tütüncü-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

May 31, 2017, 08:37

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nevin Gül-karagüler   
Öğrenci: Havva Esra Tütüncü
Tez Konusu: Strategies For Isolation Of Novel Enzymes By Using Metagenomics Approach
İnceleme Tarihi: 30.05.2017 tarihinden itibaren 2 hafta