İsmail Borazan-Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

May 24, 2017, 14:17

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Demir
Öğrenci: İsmail Borazan
Anabilim Dalı - Programı: Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Tekstil Mühendisliği
Tez Konusu: An Investigation into Polymer-Based Photovoltaic Fiber Structures
Sınav Tarihi – Yeri: 12.06.2017-09:00- İTÜ, Gümüşsuyu Yerşelkesi Doktora Salonu