Mahir Mak-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

Haz 21, 2017, 09:26
Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu
Öğrenci:  Mahir Mak
Anabilim Dalı - Program: Müzikoloji ve Müzik Teorisi 
Tez Konusu:  Müziğin Çokkültürlü Kodları; Mardin
İnceleme Tarihi:19.06.2017 tarihinden itibaren iki hafta