Muhammed Yasin Durgun-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

Haz 7, 2017, 08:30

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hakan Nuri Atahan  
Öğrenci: Muhammed Yasin Durgun
Tez Konusu: Nano Silika Kullanımının Kendiliğinden Yerleşen Betonların Reolojik, Mekanik Ve İçyapısal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
İnceleme Tarihi: 06.06.2017 tarihinden itibaren 2 hafta