Muhammed Yasin Durgun - Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Haz 19, 2017, 14:02
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Hakan Nuri Atahan 
Öğrenci:  Muhammed Yasin Durgun 
Anabilim Dalı - Program: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yapı Mühendisliği
Tez Konusu:  Nano Silika Kullanımının Kendiliğinden Yerleşen Betonların Reolojik, Mekanik Ve İçyapısal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Sınav Tarihi – Yeri: 07.07.2017-10:00/ İTÜ İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Süheyl Akman Seminer Sınıfı