Murat Aksel-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

Tem 6, 2017, 09:02

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sedat Kabdaşlı   
Öğrenci: Murat Aksel
Tez Konusu: Göllerdeki Hidrodinamik Dengeye Sismik Salınımların Etkisinin Araştırılması
İnceleme Tarihi: 05.07.2017 tarihinden itibaren 2 hafta