Mustafa Cömert-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

May 31, 2017, 08:36

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alper İlki   
Öğrenci: Mustafa Cömert
Tez Konusu: Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansları Üzerine Tam Ölçekli Bina Deneyleri Ve Modelleme Önerileri
İnceleme Tarihi: 30.05.2017 tarihinden itibaren 2 hafta