Peıman Alıpour Sarvanı-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

Ağu 24, 2017, 16:42

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alp Üstündağ   
Öğrenci: Peıman Alıpour Sarvanı
Tez Konusu: Toplu Deniz Taşımacılığına Yönelik Değişik Koşullardaki Acil Durum Tahliye Sürecinin Modellenmesi, Analizi ve Planlanması
İnceleme Tarihi: 24.08.2017 tarihinden itibaren 2 hafta