Remziye Akdoğan-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

May 25, 2017, 17:08

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aral Okay   
Öğrenci: Remziye Akdoğan
Tez Konusu: Orta Pontidlerdeki Kırıntılı Kretase İstiflerinin Kaynak Alanları
İnceleme Tarihi: 25.05.2017 tarihinden itibaren 2 hafta