Remziye Akdoğan-Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

May 30, 2017, 14:18

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aral Okay
Öğrenci: Remziye Akdoğan
Anabilim Dalı - Programı: Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Jeoloji Mühendisliği
Tez Konusu: Orta Pontidler'deki Kırıntılı Kretase İstiflerinin Kaynak Alanları
Sınav Tarihi – Yeri: 14.06.2017-10:30/ İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü dersliği