Sait Gül-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

May 18, 2017, 14:07

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Özgür Kabak  
Öğrenci: Sait Gül
Tez Konusu: Ticari Banka Kredilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli
İnceleme Tarihi: 18.05.2017 tarihinden itibaren 2 hafta