Saliha Saadet Kalender-Doktora Tez İnceleme Duyurusu

May 9, 2017, 14:13
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selma Ergin
Öğrenci: Saliha Saadet Kalender
Tez Konusu: Ultra Düşük Sülfürlü Dizel Yakıtın Gemilerden Salınan Partikül Madde Ve Gaz Emisyonlarına Olan Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
İnceleme Tarihi: 09.05.2017 tarihinden itibaren 2 hafta