Saliha Saadet Kalender -Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

May 14, 2017, 14:13
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selma Ergin
Öğrenci: Saliha Saadet Kalender
Anabilim Dalı - Programı: Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilim Dalı, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
Tez Konusu: Ultra Düşük Sülfürlü Dizel Yakıtın Gemilerden Salınan Partikül Madde Ve Gaz Emisyonlarına Olan Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Sınav Tarihi – Yeri: 30.05.2017-10:30/ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi