Seçil Özalp-Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Mar 27, 2017, 14:51
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı:Prof. Dr. Gülden Erkut
Öğrenci:  Seçil Özalp
Anabilim Dalı - Programı: Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama
Tez Konusu: İstanbul'da Neoliberal Kentleşme Dinamikleri: Kamu Yararı Ve Kentsel Rejim Analizi
Sınav Tarihi - Yeri:14.04.2017/ 10:30 -Taşkışla, 326 No'lu salon