Seda Damla Hatıpoğlu -Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Mar 9, 2017, 09:09
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turan Öztürk
Öğrenci: Seda Damla Hatıpoğlu
Anabilim Dalı - Programı: Kimya Anabilim Dalı, Kimya programı
Tez Konusu: Bazı Salvia Türlerinin Sekonder Metabolitlerinin Analizi, Genomik Karakterizasyonu Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
Sınav Tarihi - Yeri: 20.03.2017/10:00- Kimya Bölümü Seminer Salonu