Taner Gökçen-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

Ağu 7, 2017, 14:27

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turan Öztürk   
Öğrenci: Taner Gökçen
Tez Konusu: Yeni Sekonder Sülfonamidlerin Sentezi ve İn Vitro Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi
İnceleme Tarihi: 07.08.2017 tarihinden itibaren 2 hafta