Tewodros Assefa Nıgussıe-Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

May 18, 2017, 14:06
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdüsselam Altunkaynak 
Öğrenci: Tewodros Assefa Nıgussıe
Anabilim Dalı - Programı: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Tez Konusu: Modelling Flooding Risk under Urbanization and Climate Change in İstanbul, Turkey
Sınav Tarihi – Yeri: 08.06.2017-10:30/Hidrolik Lab.