Tewodros Assefa Nıgussıe-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

May 15, 2017, 16:28

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdüsselam Altunkaynak   
Öğrenci: Tewodros Assefa Nıgussıe
Tez Konusu: Modelling Flooding Risk under Urbanization and Climate Change in İstanbul, Turkey
İnceleme Tarihi: 15.05.2017 tarihinden itibaren 2 hafta