Tüba Sarı-Doktora Tez Açık İnceleme Duyurusu

May 24, 2017, 14:03
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fazilet Yurdanur Dülgeroğlu   
Öğrenci: Tüba Sarı
Tez Konusu: 2000 Sonrası İstanbul Konut Mimarlığında Düşey Yoğun Yapılaşma Karakteri Ve İmge Arayışları
İnceleme Tarihi: 24.05.2017 tarihinden itibaren 2 hafta