Tüba Sarı -Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Haz 1, 2017, 15:47

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fazilet Yurdanur Dülgeroğlu
Öğrenci: Tüba Sarı
Anabilim Dalı - Programı: Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi program
Tez Konusu: 2000 Sonrası İstanbul Konut Mimarlığında Düşey Yoğun Yapılaşma Karakteri Ve İmge Arayışları
Sınav Tarihi – Yeri: 15.06.2017-11:00/ Taşkışla 326