Zeynep Esengil -Doktora Tez Savunma Sınav Duyurusu

Mar 27, 2017, 10:39
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin Lütfü Kahvecioğlu
Öğrenci: Zeynep Esengil
Anabilim Dalı - Programı: Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım programı
Tez Konusu: Antalya'da 1980 Sonrası Yaşanan Dönüşümün Kavramsal İzdüşümleri
Sınav Tarihi - Yeri: 13.04.2017/ 10:00- Taşkışla