06 Mar 2023

İTÜ Deprem Analiz Raporu Başvuru Formu

İTÜ’nin ilgili birimlerindeki akademisyenler ve teknik ekipler tarafından yürütülecek “Mevcut Binaların Deprem Etkisindeki Yapısal Güvenlik Durumunun Belirlenmesi” talepleriniz

News: İTÜ Media and Communication Office

İTÜ’nin ilgili birimlerindeki akademisyenler ve teknik ekipler tarafından yürütülecek “Mevcut Binaların Deprem Etkisindeki Yapısal Güvenlik Durumunun Belirlenmesi” talepleriniz için aşağıdaki formu doldurarak, teklifinizi e-posta yoluyla anında* alabilirsiniz.

* Okul, hastane, tiyatro ve sergi salonları, köprü ve viyadükler, altyapı sistemleri ve yapısal güçlendirme türü başvurular, hızlı teklif oluşturma kapsamında değildir.

Bina Deprem Güvenliği Raporu Nedir?

Bir binanın deprem etkisinde taşıyıcı sisteminin güvenli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan tüm çalışmaları özetleyen rapora “Bina Deprem Güvenliği Raporu” adı verilir. Mevcut binanın yürürlükteki Türkiye Deprem Tehlike Haritası (2018), Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018), mevcut beton ve donatı çeliği özellikleri ve yerel zemin koşullarının etkisi dikkate alınarak, bilgisayar ortamında oluşturulan hesap modeli gerekli analizlere tabi tutulmaktadır.
Bina Deprem Güvenliği Raporu’nun sonuç bölümünde yukarıdaki esaslar çerçevesinde:

  • Binanın deprem etkisinde güvenli olduğu,
  • Binanın deprem etkisinde güvensiz olduğu

bulgularından birine yer verilirken, sonraki süreç için öneriler de yapılmaktadır.
Bina/Site Yönetimi ve/veya temsil yetkisi olan kişi/kuruluş olarak yapacağınız başvuru ile hızlı bir fiyat teklifi almak için aşağıdaki formu doldurunuz.


İTÜ Deprem Analiz Raporu Başvuru Formu