İTÜ Hakkında

1773’ten beri İTÜ; bilgide derinleşme, keşfederek yeniliklere ilham verme ve insanlığı ileri taşıma başarısını temsil ediyor.

 
1773

Kuruluş tarihi

İstanbul / Türkiye

Lokasyon

36.442

Aktif Öğrenci Sayısı*

250.000+

Mezun Sayısı

* 11 Aralık 2020 verisi

Tarihçe ve Misyon

Tarihçe

250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III.Mustafa Dönemi’nde kurulmuştur. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Vizyon

Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak.

Misyon

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Geçmişten Geleceğe İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıla yaklaşan tarihiyle, bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla markalaşmış bir yapıdır. Geçmişi günümüze bağlayan, gelecek için projeler üreten bir bilim merkezi olan İTÜ’nün dününü, bugününü ve yarınını öğrenmek için tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Rektör - Prof. Dr. İsmail Koyuncu Fotoğrafı
Rektör
Prof. Dr. İsmail Koyuncu
koyuncu@itu.edu.tr
 

Lisans: İTÜ - Çevre Mühendisliği; 1995
Yüksek Lisans: İTÜ - Çevre Mühendisliği; 1997
Doktora: İTÜ - Çevre Mühendisliği; 2002

1974 yılında babasının vazifesi dolayısıyla bulunduğu Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Ziyaret köyünde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Antalya’da tamamladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1990 yılında başladığı lisans eğitimini, 1995 yılında bölüm ikincisi olarak bitirdi. Aynı bölümde, 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tamamladı.
2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör oldu. Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2019 yılından bu yana, Michigan Devlet Üniversitesi (ABD) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü kadrosunda misafir profesör olarak ders vermektedir.
2002-2003 yıllarında TÜBİTAK NATO B1 bursu kapsamında ABD'nin önde gelen üniversitelerinden olan Rice Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. Daha sonra, 2003 yılında iki ay süre ile Leuven Üniversitesi (Belçika) ve 2004 yılında tekrar, Rice Üniversitesi (ABD)’nde bir yıl süre ile misafir araştırmacı olarak birçok projede görev aldı.
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2012-2018), İTÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2016), İTÜ Senato Üyeliği (2012-2018), İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2018) ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Komisyon Üyeliği gibi birçok akademik ve idari görevlerde bulundu.
Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesidir. 2019 yılında Asya Bilimler Akademisi İklim Değişikliği ve Sağlık Komitesine ve 2011 yılında Uluslararası Su Birliği (International Water Association - IWA) Membran Teknolojileri Grubu Yönetim Kuruluna üye olarak seçildi. Bu görevleri halen devam etmektedir.
2016 yılından bu yana Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonu üyesidir. TÜBİTAK bünyesinde, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Biyotek Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2015-2017) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Danışmanlığı (2014-2017) görevlerinde bulundu.
Birçok kamu ve özel kuruluşa alanı ile ilgili konularda danışmanlık yaparak, uygulamalı birçok mühendislik projesinin bilfiil içerisinde görev aldı. Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Etimaden Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ve birçok su ve kanal idaresi bünyesinde altyapı, atık yönetimi ve geri kazanım gibi konularda eğitimler verdi ve projeler yürüttü.
İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) bünyesinde, çevre ve altyapı mühendisliği alanında eğitimler verdi. Bunlardan en önemlisi, Filistin-Ramallah’ta gerçekleştirilen ve Filistin Su Birliği mühendislerine verilen su geri kazanımı konulu tasarım ve proje eğitimleridir.
Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Çevre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı ile Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanıdır.
Kendisine, YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülü (Fen ve Mühendislik Bilimleri Yılın Doktora Tezi Ödülü Tez Danışmanlığı), 2008 yılı Mühendislik Alanı TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2009 yılı Uluslararası Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Uluslararası ödülü (ECO- Economic Cooperation Organization), İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri kapsamında 2018 Yılı Kurum/Kuruluş Kategorisi Birincilik Ödülü ve 2001 yılında yayınladığı makalelerden dolayı İstanbul Teknik Üniversitesi Özel Ödülü layık görüldü.
Yabancı dil olarak İngilizcesi çok iyi seviyede olup akıcı iletişim becerisine sahiptir. Evli olup, 1’i kız ve 2’si erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Bülent İnanç Fotoğrafı
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent İnanç
inancbulent@itu.edu.tr
 

Lisans: İTÜ - Çevre Mühendisliği Bölümü 1987
Yüksek lisans: İTÜ - Fen Bilimleri Enstitüsü; 1989
Doktora: Kyoto Üniversitesi - Çevre Mühendisliği; 1995

Prof.Dr. Bülent İnanç 1987 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve 1989 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Çevre Yüksek Mühendisi unvanını almıştır. Doktorasını 1995 yılında Japonya’da Kyoto Üniversitesinde Çevre Mühendisliği alanında tamamlamış ve doktora sonrası aynı üniversitede Research Associate olarak görev yapmıştır. 1996 yılında doçent olmuş ve 2001 yılına kadar Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde laboratuvar yöneticisi, anabilim dalı başkanlığı, fakülte kurulu üyeliği görevlerinin ardından, 2001-2005 yılları arasında Japonya’da National Institute for Environmental Studies (NIES)’de Senior Researcher olarak akademik çalışmalar yapmıştır. 2006 – 2016 yılları arasında BTC Ham Petrol Boru Hattı Türkiye kısmı işletmeciliğini yapan Botas International Limited şirketinde Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin ardından, 2017 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde profesör unvanını almıştır. Halen İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı ve MOBGAM (Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji ve Genetik Araştırma Merkezi) Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve Japonca bilmektedir. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Bülent İnanç üniversitemizde kurumsal işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir:

• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
• Personel Daire Başkanlığı
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
• İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü
• Dijital Dönüşüm Ofisi
• Kalite Koordinatörlüğü
• İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü
• Güvenlik Müdürlüğü
• Sivil Savunma Uzmanlığı (AFAD) Koordinatörlüğü

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Hüseyin Kızıl Fotoğrafı
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hüseyin Kızıl
kizilh@itu.edu.tr
 

Lisans: İTÜ - Makine Mühendisliği; 1992
Yüksek lisans: Rensselaer Polytechnic Institute - Makine Mühendisliği; 1995
Doktora: Rensselaer Polytechnic Institute - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; 2002

Prof. Dr. Hüseyin Kızıl,1971 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1992 yılında İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı yüksek lisans ve doktora bursuyla Amerika’da Rensselaer Polytechnic Institute’de Makine Mühendisliği bölümünde Y.Lisans (1995), Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde mikroteknoloji alanında Doktora (2002) derecesini aldı. 2001-2004 yılları arasında GE Global Research Center’da (Niskayuna, NY) araştırmacı olarak çalıştı. 2005 yılında İTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde Y. Doçent olarak göreve başladı. 2019 yılından itibaren Profesör olarak görevine devam etmektedir. 2010-2011 yıllarında BAP Koordinatörlüğü, 2012-2016 yılları arasında Rektör Danışmanlığı ve İTÜ-Montana State University UOLP Biyomühendislik Programı Koordinatörlüğü, 2016-2020 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilimdalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. İTÜ’de Mikro ve Nano Sistemler Temiz Oda Laboratuvarı ile İTÜ Nanoteknoloji Merkezi (İTÜnano) Temiz Oda Laboratuvarı kurulumuna öncülük etti. Mikro ve nano sistemler, biyosensörler, yüzey işlemleri ve enerji malzemeleri alanında araştırmalar yapmaktadır. Farklı kurumlar tarafından desteklenen birçok araştırma projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev almış ve almaktadır. Tescil edilmiş ulusal ve uluslararası patentleri, uluslararası indeksli dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası çok sayıda kongre, konferans ve sempozyum yayınları bulunmaktadır. Evlidir.
Prof. Dr. Hüseyin Kızıl üniversitemizde Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir:

• Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
• Döner Sermaye İşletmesi
• Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar Koordinatörlüğü
• UYGAR Merkezleri
• Araştırma Politikaları Koordinatörlüğü

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr.  Lütfiye Durak Ata Fotoğrafı
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
durakata@itu.edu.tr
 

Lisans: Bilkent Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği; 1996
Yüksek lisans: Bilkent Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği; 1999
Doktora: Bilkent Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği; 2004

Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 1996, 1999 ve 2004 yıllarında Bilkent Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarına 2004-2005 yılları arasında Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)’te İstatistiksel İşaret İşleme Laboratuvarında devam etti. 2005-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2008 yılında davetli araştırmacı olarak bulunduğu University of Pittsburgh, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde çalışmalar yaptı. Üniversitemizde 2015’ten itibaren göreve başladığı Bilişim Enstitüsünde, Erasmus koordinatörlüğü ve araştırma projeleri koordinatörlüğünün ardından 2016-2018 yılları arasında Enstitü Müdür Yardımcılığı, 2018’den itibaren de Enstitü Müdürlüğü görevini yürüttü.
Haberleşme ve sayısal işaret işleme alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olan Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, telekomünikasyon ve savunma sanayi uygulamalarına yönelik olarak, aralarında TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nın da bulunduğu çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarınca fonlanan çok sayıda araştırma ve geliştirme projelerinde yürütücülük görevi üstlendi.
Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata üniversitemizde uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

• Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
• Uluslararası Stratejiler Koordinatörlüğü
• Uluslararası İlişkiler Komisyonu
• Uluslararası Derecelendirme Komisyonu

 

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Şule İtir Satoğlu Fotoğrafı
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
onbaslis@itu.edu.tr
 

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi - Makina Mühendisliği ; 2000
Yüksek lisans: İTÜ - Endüstri Mühendisliği; 2002
Doktora: İTÜ - Endüstri Mühendisliği; 2008

Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, 1979 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Lisans derecesini tamamladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Mühendislik Yönetimi yüksek lisans, 2008 yılında Endüstri Mühendisliği Doktora derecelerini aldı. 2001-2008 yıllarında Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında doktora eğitimi sırasında, State University of New York, Buffalo'da araştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Prof. Satoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2009 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında doçent ve 2019 yıllarında profesör oldu. 2012-2017 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı, 2018-2020 yıllarında İşletme Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Evli ve iki çocuk annesidir.
Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu üniversitemizde eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir:

• Öğrenci Dekanlığı
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
• Sürekli Eğitim Merkezi
• Kariyer Merkezi
• Uzaktan Eğitim Merkezi
• Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi
• Yayın Koordinatörlüğü

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. İbrahim Demir Fotoğrafı
Genel Sekreter
Prof. Dr. İbrahim Demir
idemir@itu.edu.tr
 

Lisans: İTÜ - İnşaat Mühendisliği Bölümü; 1982
Yüksek lisans: İTÜ - Çevre Mühendisliği; 1984
Doktora: YTÜ Çevre Mühendisliği; 1994

Prof. Dr. İbrahim Demir, lisans ve yüksek lisans çalışmalarını sırasıyla Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarına iki yıl boyunca Rutgers Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak devam etti. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 1996 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent ve 2018 yılında profesör oldu. Çevre Mühendisliği Bölümü’ndeki görevleri ve akademik çalışmalarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, İTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı olarak birçok idari görevde bulundu. Farklı kurumlar tarafından desteklenen çok sayıda araştırma ve uygulama projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Prof. Dr. İbrahim Demir, halen Genel Sekreter olarak görevini sürdürmektedir.

Kurumsal Kimlik

İTÜ Logo Görseli

Tarihi ve kültürel mirası ile tutarlı marka değerini geliştirerek koruyan üniversitemizin dünya standartlarındaki güncel kurumsal kimlik çalışmalarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

 

İTÜ Dijital Uygulamaları

Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri

Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ’nün eğitim hedefleri ve yenilikçi bakış açısı çerçevesinde oluşturuldu.

Akademik Yüksetme ve Atama Ölçütleri PDF (2018)

Kütüphane

5 Yerleşke 8 Kütüphane

Bizce bir üniversitenin başarısı, öğrencilerine sunduğu ilham verici çalışma ortamıyla bağlantılıdır. Kütüphanelerimizin atmosferi, olanakları ve sistemi İTÜ’lülerin motivasyonunu zirveye çıkarmak için oluşturuldu.

23.331

Erişilen Basılı ve Elektronik Bilimsel Dergi Sayısı

168

Abone Olunan Tam Metin ve İndex Veritabanı Sayısı