Duyurular

2021 İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI için başvurular 28 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde alınacaktır.

Öğretim Elemanı İlanının Ön Değerlendirme

11.08.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan öğretim elemanı ilanının ön değerlendirme sonuçları

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı  İngilizce Seminer Duyurusu

02/08/2021 tarihinde Resmi Gazete ilanı nedeniyle İTÜ Türk Müsikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Bölümü Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı'na Dr. Öğretim Üyesi başvurusu bulunan adayının İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçültleri ile ilgili Senato Esaslarının 2.7 Maddesi uyarınca İngilizce Semineri 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 11:00'de Zoom'dan yapılacaktır.

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü İngilizce Seminer Duyurusu

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü İngilizce Seminer Duyurusu

Maden Fakültesi Yabancı Dil Seminer Dersi Sınavı Duyurusu

Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunan adayların “İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle İlgili Senato Esasları Uyarınca” “İngilizce Semineri” değerlendirilmesi İngilizce Seminer Dersi sınavları 03/09/2021 Cuma günü¨ saat:10.00'da Maden Fakültesi B-208 nolu salonda yapılacaktır.

İTÜ 2022-2026 Stratejik Planı

İTÜ 2022-2026 Stratejik Planı yayınlandı.

Öğretim Görevlisi Alım İlanı Düzeltme

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı Düzeltme

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

11.08.2021 tarihli, 31565 sayılı Resmi Gazetede yayınlan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı için "Devamı" tıklayınız.

Öğretim Üyesi Alım İlanı

02.08.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan öğretim üyesi ilanını aşağıda linkten ulaşabilirsiniz.

İTÜ 2021 Yılı Kurumsal Mali Durumlar ve Beklentiler Raporu

Üniversitemize ait Kurumsal Mali Durumlar ve Beklentiler Raporu 30.07.2021 tarihinde yayınlanmıştır.

30 Ekim 2020 Samos(Sisam) Depreminin Yıldönümü Sempozyumu

Afet Yönetimi Enstitüsü, 30 Ekim 2020 Samos (Sisam) Mw 7.0 Depreminin yıldönümünde uluslararası çevrimiçi bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda yapı ve deprem mühendisliği, sismoloji, sismotektonik, tsunami konularında çok sayıda uluslararası uzman sunum yapacaktır. Sempozyum 6 Mayıs 2021 tarihinde kaybettiğimiz Prof.Dr. İbrahim Demir’e ithaf edilmiştir.

ACI KAYBIMIZ

Kamuoyu Duyurusu

5 Mayıs 2021 tarihli kamuoyu duyurusu için "Devam"a tıklayınız.

İTÜ 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

İTÜ 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

İTÜ 2020 İdari Faaliyet Raporu

Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

2020 - 2021 Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuruları

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz 3 farklı alanda başvuru kabul edecektir. Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Save the Children Türkiye Ofisi İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ortaklığı

Save the Children Türkiye ofisi İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü ortaklığında 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde "Kent Bağlamında Mülteci ve Yerel Topluluklarda Çocuk İşçiliği" başlıklı bir çevrimiçi sempozyum düzenleyeceklerdir.

İTÜ 2021 Yılı Performans Programı Yayınlanmıştır

Üniversitemize ait 2021 yılı Performans Programı 29.01.2021 tarihi itibariyle yayınlanmıştır.

2020-2021 Bahar Yarıyılı Süresince Uygulanacak Eğitim-Öğretim Yöntemi

Üniversitemizde, 2020-2021 Bahar Yarıyılı süresince uygulanacak eğitim yöntemine dair alınan kararda; saha çalışmasının gerekli olduğu veya uygulamalı derslerin yapıldığı fakültelerimiz ve bölümlerimiz dışındaki bütün bölümlerde derslerin çevrimiçi olarak işlenmesi kararı alınmıştır.

İTÜ Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi İngilizce SeminerDuyurusu

31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Uçak Mühendisliği Bölümü ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruda bulunan adayların, “İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri ile İlgili Senato Esasları”nın, 2.7. maddesi gereğince vermesi gereken İngilizce Seminer, 18 Şubat 2021 Perşembe günü, saat 12.30’da başlayacaktır.

Öğretim Görevlisi Alım Nihai Sonucları

31.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan öğretim elemanı ilanının nihai sonucu ektedir.

Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonucu

31.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan öğretim görevlisi ilanının ön değerlendirme sonucunu açıklanmıştır.

Maden Fakültesi Cevher Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İngilizce Seminer Duyurusu

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak olan adayların “İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle İlgili Senato Esasları Uyarınca” “İngilizce Semineri” değerlendirmesi 4 Şubat 2021 Perşembe günü, saat 11:00 da aşağıda belirtilen Zoom hesabı üzerinden yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı - Çin Halk Cumhuriyeti Bursları

Kültürel anlaşmalar kapsamında Çin Halk Cumhuriyetince, Hükümetimiz emrine 2021-2022 akademik yılı için lisans, yüksek lisans, doktora ve akademisyenlik alanlarında toplam 10 adet burs tahsis edilmiştir.

Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi ilanının ön değerlendirme sonucları

31.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan öğretim görevlisi ilanının ön değerlendirme sonucu ektedir.

İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İngilizce Seminer Duyurusu

Resmi Gazete’de 31.12.2020 tarihinde yayımlanan Üniversitemize öğretim üyesi alımı ilanında yer alan İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuruda bulunan adayların İngilizce Semineri "İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Senato Esaslarının 2.7. maddesi uyarınca", 02.02.2021 Salı günü saat 10.00'da İnşaat Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadrosu İngilizce Seminer Duyurusu

Resmi Gazete’de 31.12.2020 tarihinde yayımlanan Üniversitemize öğretim üyesi alımı ilanında yer alan Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuruda bulunan adayların “İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Senato Esasları"nın (2018) 2.7 maddesi ve ilgili Üniversite Yönetim Kurulu kararı uyarınca İngilizce Semineri 26.01.2020 Salı günü, 14.00 – 16.00 satleri arasında elektronik ortamda (Online - Zoom) yapılacaktır. Elektronik ortam bilgilendirmesi (Online – Zoom Linki) Dekanlığımız tarafından e-posta ile paylaşılacaktır.

İTÜ – KOBİ – RWTH Aachen İşbirliği

TÜBİTAK - Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında (CORNET / 29. Çağrı, www.cornet.online) KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon’a yönelik faaliyetlerini desteklemek üzere İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne proje desteği. 

Üniversitemiz 2021 Yılı Akademik Norm Kadro Planlaması Tablosu Hakkında

Üniversitemiz 2021 yılı akademik norm kadro planlaması tablosu için "Devam"a tıklayınız

Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alım İlanı

31.12.2020 tarihli, 31351 sayılı Resmi Gazetede yayınlan öğretim üyesi ve öğretim elemanı alım ilanı için "Devamı" tıklayınız.

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI SONUÇLARI

Üniversitemiz bünyesinde 22- 23 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen İlmi Hüviyeti Tespiti Sınavı Sonuçları açıklanmıştır.

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI sonuçları

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI sonuçları açıklandı.

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI DUYURUSU

22 – 23 Aralık 2020 tarihleri arasında, üniversitemizin Ayazağa kampüsünde “Yazılı ve Sözlü Sınav” şeklinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav 22 Aralık 2020 saat 09:30’da Ayazağa kampüsü Merkezi Derslik A binasında yapılacaktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü başvuruları başladı!

Başvuru detaylarına ulaşmak için devama tıklayınız.

İLMİ HÜVİYET TESPİT SINAVI BAŞVURU SONUÇLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI sonuçları açıklandı.

Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü İngilizce Seminer Duyurusu

Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü İngilizce Seminer Duyurusu

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Profesör Kadrosu için İngilizce Seminer Duyurusu

31.10.2020 tarih ve 31290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında ilan edilen, Profesör kadrosuna başvuruda bulunan adayın "İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri ile ilgili Senato Esasları”nın 2.7 maddesinde belirtilen İngilizce Semineri, Profesör kadrosuna başvuruda bulunan aday için 25 Kasım 2020 Çarşamba günü 12:45-13:30 saatleri arasında COVID-19 salgınından dolayı, ZOOM uygulaması üzerinden online olarak yapılacaktır.

İLMİ HÜVİYET TESPİT SINAVI BAŞVURUSU Hakkında 2. Duyuru

T. C. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca yürütülmekte olan Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI için başvurular 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde alınacaktır.

İTÜ’de Düzenlenecek Olan İLMİ HÜVİYET TESPİT SINAVI BAŞVURUSU Hakkında Duyuru

T.C. YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca yürütülen Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI için başvurular 16 ila 20 Kasım 2020 tarihlerinde alınacaktır.

2019 Yılı En Başarılı Tez Ödülleri Açıklandı

Doktora öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerimizin üstün emekleri karşılığında verilen En Başarılı Tez Ödüllerini almaya hak kazananlar, İTÜ Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni

İstanbul Teknik Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 da yayında olacaktır.

İTÜ COVID-19 Koordinasyon Masası Tedbir Politikaları - 25 Eylül 2020

İstanbul Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda, İTÜ COVİD-19 Koordinasyon Masası tarafından alınan tedbir kararları aşağıda yer almaktadır.

İTÜ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Mülakatları Hakkında

İTÜ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü başvurularında bulunan adaylar için mülakatlar online yapılacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

2020-2021 Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretim Yöntemi Hakkında Önemli Duyuru

Ülkemizi de etkisi altına alan küresel COVID-19 salgın koşullarında eğitim-öğretimin hangi yöntemle yürütülmesinin uygun olacağı Üniversitemizin yetkili kurulları tarafından ayrıntılı biçimde tartışılmış ve alternatifler değerlendirilmiştir.

İTÜ Rektör Ataması ve Kutlama Amaçlı Çiçek Gönderimi Hakkında

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince; 13.08.2020 tarih ve 2020/411 sayılı karar ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Prof. Dr. İsmail Koyuncu üniversitemize rektör olarak atanmıştır.