Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşmaktadır. Senato, her akademik yılbaşında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanmaktadır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırmaktadır. Senato, üniversitenin akademik organı olup şu görevleri yürütmektedir: 

Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek

Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Rektör
 • Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Rektör Yardımcıları
 • Prof. Dr. Bülent İnanç
 • Prof. Dr. Hüseyin Kızıl
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
Genel Sekreter
 • Prof. Dr. İbrahim Demir
Genel Sekreter Yardımcısı
 • Hatice Ekem Akçan
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ
 • Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Denizcilik Fakültesi
 • Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt
 • Prof. Dr. Özcan Arslan
Elektrik-Elektronik Fakültesi
 • Prof. Dr. İbrahim Akduman
 • Prof. Dr. İ. Serdar Oğuz
Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Bülent İnanç (V)
  Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Emin Korkut
 • Prof. Dr. Ömer Gören
İnşaat Fakültesi
 • Prof. Dr. Ünal Aldemir
 • Prof. Dr. Engin Orakdöğen
İşletme Fakültesi
 • Prof. Dr. Emre Çevikcan
 • Prof. Dr. Ramazan Evren
Kimya-Metalurji Fakültesi
 • Prof. Dr. Hüseyin Kızıl (V)
 • Prof. Dr. Ayşegül Meriçboyu
Maden Fakültesi
 • Prof. Dr. Cengiz Kuzu
 • Prof. Dr. Aysun Güney
Makina Fakültesi
 • Prof. Dr. Ekrem Tüfekci
 • Prof. Dr. Nurdil Eskin
Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet Murat Gül
 • Prof.Dr.Yegan Kahya Sayar
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
 • Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp
 • Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu
 • Prof. Dr. Okşan Çetiner Yıldırım
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ali Deniz
Bilişim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
Afet Yönetim Enstitüsü
 • Prof.Dr.Ercan Yüksel
Enerji Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
Havacılık Enstitüsü
 • Prof. Dr. İbrahim Özkol
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
 • Prof. Dr. Ali Tüfekçi (V)
İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Cumali Kınacı
Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Ülker (V)
Öğrenci İşleri Dekanı
 • Prof. Dr. Lale Ergene 
Uluslararası Eğitim Dekanı
 • Prof. Dr. Yılmaz Akkaya
Araştırma Görevlisi Temsilcisi
 • Ar. Gör. Berker Pandır