Eğitim

Yaparak öğrenmeye odaklı eğitim yaklaşımıyla İTÜ, merak ve tutku ile değişime yön vererek, tüm dünyaya katkı sunan öncüler kazandırıyor.

Sayılarla İTÜ

37.092

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayısı*

108

Lisans Programı

188

Lisansüstü Program

2.277

Akademisyen Sayısı

* 31 Aralık 2022 verisi

Lisans Eğitimi


Fakülte / Bölüm / Program

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 5 farklı yerleşkesinde toplam 13 fakülte 1 Konservatuvar 37 bölümü bulunuyor.
16 tanesi Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) olmak üzere toplam 108 lisans programı ile eğitim ve öğretim yapılıyor.

Fakülteler  | Bölümler   | Lisans ve Lisansüstü Programlar  

YDY

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 4 farklı programda 8 farklı dil eğitimi veriyor.

Ayrıntılı Bilgi  

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 8 farklı bölüm ile müzik eğitimi veriyor.

Ayrıntılı Bilgi

Lisansüstü Eğitimi


 

Enstitüler  |   Araştırma Merkezleri

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi 7 enstitüde 116 yüksek lisans programını bünyesinde bulundurmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi 7 enstitüde 72 doktora programını bünyesinde bulundurmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Tez Savunmaları

Ayrıntılı Bilgi

Uluslararası Ortak Lisans Programları


Türkiye'de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, güçlü yurt dışı ilişkileriyle öğrencilerinin sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamda da yarışacak şekilde yetiştiren bir devlet üniversitesidir. Bu çerçevede geliştirmiş olduğu, öğrenci alımına açık 14 adet Çift Diploma Programları ile de ülkemizde lider konumdadır.Ayrıntılı Bilgi

AB - Erasmus Ofisi

Dünyaya açılmaya hazır mısın? Alanınla ilgili yeni yaklaşımlarla karşılaşmak, farklı ülkelerden eğitmenlerin vizyonlarıyla tanışmak ve yurt dışında yaşama deneyimi edinmek için geri sayıma başla!

Avrupa’nın dört bir yanındaki Erasmus programları hakkında bilgi alıp, seçenekleri görmek için ofisimizi ziyaret etmeyi unutma.

Ayrıntılı Bilgi

Kalite Yönetim Sistemi

Bilim, teknoloji ve sanatta öncü olma hedefimiz doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim yapısında kaliteye öncelik veriyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu esasları ile uyumlu; katılımcı, şeffaf, sürekli iyileştirme esaslarına dayanan kalite yönetim sistemi.

Ayrıntılı Bilgi