Tarihçe ve Misyon

250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III.Mustafa Dönemi’nde kurulmuştur. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.

İTÜ, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlenmiş; Cumhuriyet döneminde ise ülkemizin imarına, modernizasyonuna ve yönetimine damgasını vurmuştur.

Türkiye’nin yollarından köprülerine, barajlarından fabrikalarına, enerji santrallerinden haberleşme ağlarına kadar köyden kente her yerde İTÜ’lülerin emeği vardır. Yetiştirdiği beyin gücü ile 2 yüzyılı aşkın süredir ülke gelişimine yaptığı katkının yanı sıra sayısız devlet adamı, iş insanı, bürokrat ve bilim insanı yetiştirerek, birçok alanda iz bırakmıştır.

 • 1773
   

  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun

  1773
 • 1795
   

  Mühendishane-i Berri-i Hümayun

  1795 
 • 1883
   

  Hendese-i Mülkiye

  1941 
 • 1909
   

  Mühendis Mekteb-i Ali’si

  1909 
 • 1928
   

  Yüksek Mühendis Mektebi

  1928 
 • 1941
   

  Yüksek Mühendis Okulu

  1941 
 • 1944
   

  İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Geçiş

  1944 
 • 1970
   

  Ayazağa Ana Kampüsü

  1970 
 • 1974
   

  Lisans ve Yüksek Lisans Eğitiminin Başlangıcı

  1974 
 • 1975
   

  İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı adıyla kuruldu

  tmdk 
 • 2002
   

  İTÜ ARI Teknokent kuruldu

  2002 
 • 2012
   

  İTÜÇekirdek (ÖnKuluçka Merkezi -Hızlandırma- Kuluçka)

  2012 
 • 2023
   

  Yükseköğretimde 250. yıl

  2023