Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşmaktadır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmaktadır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilmektedir.
Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak şu görevleri yapmaktadır:
- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
- Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak.
- Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak.
- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
- Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.

Rektör
 • Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Rektör Yardımcıları
 • Prof. Dr. Bülent İnanç
 • Prof. Dr. Hüseyin Kızıl
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
Seçilmiş Üyeler
 • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
 • Prof. Dr. İzzet Öztürk
Genel Sekreter
 • Prof. Dr. İbrahim Demir
Genel Sekreter Yardımcısı

 

 • Hatice Ekem Akçan
Bilgisayar Bilişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ
Denizcilik Fakültesi
 • Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt
Elektrik Elektronik Fakültesi
 • Prof. Dr. İbrahim Akduman
Fen Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Bülent İnanç (V)
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Emin Korkut
İnşaat Fakültesi
 • Prof. Dr. Ünal Aldemir
İşletme Fakültesi
 • Prof. Dr. Emre Çevikcan
Kimya Metalurji Fakültesi
 • Prof. Dr. Hüseyin Kızıl (V)
Maden Fakültesi
 • Prof. Dr. Cengiz Kuzu
Makina Fakültesi
 • Prof. Dr. Ekrem Tüfekçi
Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet Murat Gül
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
 • Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ali Deniz
Bilişim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
Afet Yönetim Enstitüsü 
 • Prof. Dr. Ercan Yüksel (V)
Enerji Enstitüsü 
 • Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş (V)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
 • Prof. Dr. Ali Tüfekçi (V)
İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Cumali Kınacı
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür 
 • Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Ülker (V)
Öğrenci Dekanı
 • Prof. Dr. Lale Ergene
Uluslararası Eğitim Dekanı
 • Prof. Dr. Yılmaz Akkaya