Genel Sekreterlik Görseli

Genel Sekreter Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları’ndan bağlı birimlerden oluşur. Teşkilatın başında Genel sekreter olmakla birlikte Rektör’e karşı sorumlu olarak görev alır. Rektörün uygun gördüğü çerçevede yetki sahibidir. 

Üniversitemizin bünyesinde bulunan Genel Sekreterlik idari teşkilatının etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakla birlikte etik insani değerleri, öncü ve önder olma bilinciyle çalışmalarına devam ediyor.

Genel Sekreter
 • Prof. Dr. İbrahim Demir
Genel Sekreter Yardımcıları
 • Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Eker
 • Hatice Ekem Akçan
 • Behzat Şentürk
 • İlyas Aktaş
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • İlhami Bulat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Sis Alkan
Personel Daire Başkanlığı
 • Doç. Dr. Mahmut Altınbaş (V)
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 • Göknur Aslan
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Yıldız Büyükçolak
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • İlyas Aktaş (V)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Gönül Dönmez
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Türker Vardar
Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü
 • Cengiz Güler (V)
Yazı İşleri Müdürlüğü
 • Ebru Sarp
Etkinlik ve Protokol Müdürlüğü
 • Reyhan Kızıltepe
Arşiv Müdürlüğü
 • Nilden Yiğit
Hukuk Müşavirliği
 • Av. Songül Özer